Специализирани сме в разработка на софтуер

-  Разработка на софтуер за почти всички типове едночипови микроконтролери;

- C / C + + и Assembler;

- Разработване на компютърен софтуер за Windows, специализиран в C #, .NET технологии;

-Разработване на компютърни приложения за контрол и тестване на вашите устройства чрез USB, сериен, CAN и други интефейси;

- Разработване на драйвери;

- Board пакети за поддръжка;

- Хардуер / софтуер интеграция - Bootloader развитие;

- Модули за комуникационни протоколи;

- Разработка на софтуер за безжични комуникационни устройства - Java ME;

- Тестване и услуги за осигуряване на качеството;

Хардуерен дизайн

- PCB дизайн и оформление - Microcontroller- based digital logic - Аналогови датчици, усилватели, контролни вериги - Комуникационни устройства - GSM , GRPS, Ethernet

Приложения

- Системи за енергиен мониторинг и контрол.

- Приложения за процес контрол в индустрията.

- Automotive.

- Даннови комуникации - жични и безжични.

- Автоматизирано тестване.

Организация на разработката

Ние използваме прости формални вътрешни процеси, за да се гарантира качеството на разработката на софтуер - сорс контрол и системи за проследяване на грешки, код ревюта, Agile методология и др.