Тягов инвертор за асинхронни електродвигатели

Мощни инвертори за управление на трифазни асинхронни електродвигатели - съвместна разработка с Hustinx Energy Consultancy - HEC: www.hec-drives.com

Вътрешно складова позиционираща система

Разработване на вътрешно складова позиционираща система базирана на няколко авангардни технологии – 3D motion сензори(MEMS), RFID, оптични сензори, радио и ултразвукови технологии.

Система за управление и мониторинг на сградни отоплителни системи

 

 

Нова генерация многоконтурни терморегулатори и система за дистанционен контрол за управление на отоплението в големи сгради. Нашата цел е изграждане на гъвкава система с отворен сорс (софтуерен и хардуерн) – първа по рода си.

Охранителна система с дистанционен контрол

Модерна охранителна система базирана на последните технологии в безжичните комуникации (3G/4G) и стандартни Интернет протоколи – съвместна разработка с „ТЕЛЕПОЛ” АД - www.telepol.com

Модули за ултразвуково тестване без разрушаване

Разработка на хардуер за ултразвуково „non-destructive testing” - NDT (тестване без разрушаване).