TERM21

TERM21 серия на програмируеми регулатори за отоплителни системи - повече от 50 конфигурации.

TERM21e09_UserGuide2.pdf

SCADA

SCADA система за дистанционно управление и мониторинг на отоплителни системи - основен клиент е "Енемона" АД - най-голямата българска ЕСКО компания - www.enemona-energy.com
 

applications.pdf

GPRS предавател

GPRS предавател за охранителни системи - основен клиент “Телепол” - най-голямата българска охранителна компания - www.telepol.com
 

Manual_GPRS_transmiter_ver2_10022012.pdf

GPRS ретранслатори

GPRS ретранслатори от различни типове мрежи и протоколи за комуникация. Преобразува различни комуникационни интерфейси, използвани в индустриални   електронни устройства (RS232, RS485, CAN) към стандартни Интернет протоколи - TCP / IP, HTTP.

tc65i_datasheet.pdf